Skip to content

Archebion Munud Olaf

CYNIGION MUNUD OLAF BYTHYNNOD HUNAN ARLWYVisit Portmeirion

 

Mae yna 15 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 12 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun hy Ceffylau Gwyn (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 15 bythynnod yn llawn cymeriad a braidd yn od. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol (Horses White, Tŷ Llywodraeth, Dolphin, Mermaid) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

 Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )

     
CYNNIGION MIS MAWRTH

 

CYNNIGION MIS EBRILL

 

BATTERYCIMG1573

22 - 25 April (Cynnig 3 noson Arbennig)

Tollty - £519.00

Ty Llywodraeth - £589.00

 

 

25 Ebrill - 2 Mai (7 Noson neu egwyl 3 a 4 noson)

Batri  - £939.00  (3 Noson penwythnos £629.00)

Angel    - £999.00 

(3 Noson penwythnos £669.00 neu 4 noson ganol wythnos £589.00)

Tollty - £999.00 

(3 Noson penwythnos £669.00 neu 4 noson ganol wythnos £589.00)

Belfedir - (3 Noson penwythnos £669.00)

Dorlan Goch  - £1099.00 

(3 Noson penwythnos £789.00 neu 4 noson ganol wythnos £695.00)

 

 

 

2 - 9 Mai (7 Noson neu egwyl 3 a 4 noson)

Dolffin - £939.00 

(3 Noson penwythnos £629.00 neu 4 noson ganol wythnos £575.00)

Batri  - (3 Noson penwythnos £629.00)

Angel    - £999.00 

(3 Noson penwythnos £689.00 neu 4 noson ganol wythnos £635.00)

Tollty - £999.00 

(3 Noson penwythnos £689.00 neu 4 noson ganol wythnos £635.00)

Belfedir - £999.00 

(3 Noson penwythnos £649.00 neu 4 noson ganol wythnos £635.00)

Bwthyn Deudraeth -  £839.00 

(3 Noson penwythnos £549.00 neu 4 noson ganol wythnos £435.00)

 

9 - 12 Mai ( 3 Noson Penwythnos)

Dolffin  - £629.00

Angel - £689.00

Tollty - £689.00

Dorlan Goch - £789.00

Bwthyn Deudraeth - £569.00

 

 

23 - 30 Mai (7 Noson)

Pen y Bwau - £979.00

Mor Forwyn - £1029.00

Cesig Gwynion - £1199.00

Batri - £1199.00

Tollty - £ 1399.00

Angel - £1390.00 

 

 

 

*Am arhosiad byr yn ystod Mis Ebrill, cysylltwch yr Adran Llety i cadw bwthyn

 

 

 

Sba Mor Forwyn

Yn ystod eich arhosiad beth am ymlacio gyda triniaeth yn Sba Mor ForwynSpa Logo

 

Manylion ar y triniaethau sydd ar gael drwy clicio'r linc isod

Rhestr Triniaeth Sba Mor Forwyn

Dilynwch y Sba ar Facebook

I gadw lle yn y Sba, cysylltwch ar 01766 772444 neu ebostiwch hello@portmeirionspa.co.uk

 

Dyler Sylwi 

Mae'r prisiau uchod yn cyfeirio tuag at archeion newydd yn unig. Ni fydd archebion parod yn cael eu drosglwyddo i'r dyddiau/prisiau uchod.

Mae cyfanswm llawn y llety yn daladwy wrth archebu bwthyn.

Os hoffwch chi defnyddio bwyty'r Gwesty neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell) i holi am byrddau.

Am ragor o fanylion anfonwch ebost i : hotel@portmeirion-village.com neu ffonio 01766 772300/301