Skip to content

Môr Forwyn

mermaid
Cysgu 4
Cynllun Bwthyn

Dwy ystafell wely a dau wely              Lolfa

Dau ystafell folchi (un llawr isaf)        Cegin - Ystafell Fwyta

Gweld pdf o'r Cynllun llawr

Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Wedi ei leoli yn ganol y Pentref, ac wedi'i amgylchynu gan y Sgwâr Canol. Mae golygfeydd o flaen y bwthyn o'r bloc Dolffin a'r aber. Mae'r man parcio yn Sgwâr y Gyfarchfa.

 


Back