Skip to content

Pecyn 2 Noson mewn Bwthyn gyda Prosecco

angel

Mwynhewch 2 noson o foethusrwydd ym Mhentre Portmeirion mewn Bwythyn, gan gynnwys cinio nos 3 cwrs ar un noson a photel o Prosecco Pinc yn y llety wrth cyraedd

 

 

 

Pen y Bwau a Twr Telford £249 

Bwthyn Deudraeth, Gatws a Mor Forwyn £279

Dolffin, Cesig Gwynion a Batri £309

Ty'r Clogwyn, Angel, Belfedir a Tollty £349

Siantri, Dorlan Goch a Ty'r Llywodraeth £399

 

 

Mae'n rhaid archebu trwy ein swyddfa gwerthu er mwyn cymeryd mantais o'r cynnig yma, drwy gysylltu unai drwy e-bost reception@portmeirion-village.com neu drwy ffon ar 01766 772324.

 

 

BATTERYCIMG1573

 

Mae'r cynnig hwn ar gael rhwng y 29ain o Awst a'r 2ail Hydref (ac eithrio y 4ydd o Fedi hyd at y 8ed o Fedi), ac mae'n ddibynnol ar argaeledd - gall fod gofyn am aros am o leia 2 noson ar adegau. Mae gan Bortmeirion yr hawl i dynnu y cynnig yma ar unrhyw adeg, heb roi dim rhybudd ymlaen llaw. Mae'r cynnig yma yn gynnig talu ymlaen llaw a caiff y taliad llawn ei gymeryd pan yn archebu (nid oes modd newid y dyddiad ac ni fydd ad daliad mewn achlysur o ganslo). Rydym yn argymell i chwi gymeryd polisi yswiriant trafeilio. 

Mae pryd 3 chwrs Table d'Hote yn gynnywsiedig, neu i'r un gwerth yng Nghastell Deudraeth. Bydd unrhyw blant sy'n aros ar y pecyn gyda lwfans o £15 yr un tuag at pryd nos.

Ni all y cynnig yma gael ei archebu drwy ein gwefan, dim ond ar gael trwy'r Swyddfa Llety reception@portmeirion-village.com

Nid yw brecwast yn gynnwysiedig yn y pecyn, ond gallwch brynu brecwast am gôst ychwanegol yng Nghastell Deudraeth

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion