Skip to content

Mwynhewch y Pasg yng Ngogledd Cymru

Village deluxe double

Dewch i ymlacio a dadflino yng nghysur ein llety moethus gyda naill ai arhosiad 1 , 2 neu 3 noson ar ein pecynnau Pasg yn cynnwys pryd nos 3 cwrs table dhote, llety dros nos , brecwast Cymreig llawn a dewis o naill ai botel o H de L' Hospitalet Sauvignon Blanc neu H de L' Hospitalet Merlot yn eich ystafell ar ôl cyrraedd .

 

  

 

 

Pecyn Pasg 1 Noson  o ddim ond £ 225.00 y noson

Cinio yn naill ai yn Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth

Brecwast llawn Cymraeg

llety dros nos

Potel o Gwyn neu Goch Gwin yn eich ystafell ar ôl cyrraedd
 

Pecyn Pasg 2 Noson o ddim ond £ 215.00 y noson

Cinio yn naill ai yn Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth

Brecwast llawn Cymraeg

llety dros nos

Potel o Gwyn neu Goch Gwin yn eich ystafell ar ôl cyrraedd

Wy Pasg Moethus
  


Pecyn Pasg 3 Noson o ddim ond £ 205.00 y noson

Cinio yn naill ai yn Ngwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth

Brecwast llawn Cymraeg

llety dros nos

Potel o Gwyn neu Goch Gwin yn eich ystafell ar ôl cyrraedd

Wy Pasg Moethus
 

Rhaid i botel o win yn cael ei yfed yn eich ystafell ac ni ellir eu cymryd i un o'r bwytai.

Ni all y cynnig cael ei ddefnyddio mewn cydweithrediad gydag unrhyw gynnig neu hyrwyddiad arall . Mae'r cynnig hwn yn amodol ar argaeledd. Mae ein Gwyliau Pasg ar gael o 11 Ebrill - 3 Mai

Rhowch wybod Archebu neu nodyn ar eich ffurflen archebu ar-lein pa un o'r ddwy botel hoffech chi yn eich ystafell

Mae pob cyfradd yn yr ystafell y noson yn seiliedig ar 2 berson yn rhannu ystafell neu swit.

Bydd rhagdaliad llawn yn cael eu cymryd ar adeg archebu. Nid chaniateir canslo neu newidiadau  ac ni fydd ad-daliadau yn cael eu gwneud .

Mae'r cynnig hwn yn amodol leiaf 2 o aros y nos ar nos Sadwrn.I gadw eich llety , archebwch ar-lein neu cyswlltwch yr adran llety ( 7:00-09:00 )  yn uniongyrchol ar 01766 772300 neu 01766 772301

neu e-bostiwch : reception@portmeirion-village.com

Er mwyn sicrhau amser penodol ar gyfer cinio os gwelwch yn dda archebu bwrdd trwy'r Gwesty ar 01766 772440 neu anfonwch e-bost gwesty@portmeirion-village.com

neu i gadw yng Nghastell Deudraeth , ffoniwch 01766 772400 neu anfonwch e-bost castell@portmeirion-village.com

Beth am wella eich profiad ymhellach drwy archebu driniaeth yn y Sba Môr Forwyn ,

Os ydych yn dymuno i gadw amser ar gyfer triniaeth , cysylltwch â'r Sba Mor Forwyn yn uniongyrchol ar 01766 772444 neu gallwch anfon e - bost at hello@portmeirionspa.co.uk a byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ar argaeledd a chynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Rhestr Triniaeth y Sba

 

Dilynwch Portmeirion ar Facebook

Dilynwch y Sba Mor Forwyn ar Facebook


Back