Skip to content

Gwesty Portmeirion

Ers 1926, mae Gwesty Portmeirion wedi bod yn ganolbwynt y pentref ac eithrio ar gyfer y cyfnodHotel Lawn 1981-1988 pan gafodd ei gau ar gyfer adfer ar ôl tân. Roedd y gwesty ei adfer yn ffyddlon i Clough cynllun gwreiddiol ym mhob ffordd ar wahân i'r brif fynedfa flaen. Clough 1930au fynedfa gromliniol gartref i'r ddesg y dderbynfa a ddarperir yn ôl swyddfeydd. Caniatâd adeilad rhestredig bellach wedi cael ei roi i adfer y nodwedd bwysig a gobeithir y gall y gwaith yn cael ei wneud rhwng mis Tachwedd 2009 a mis Mawrth 2010.

Mae'r prif adeilad y gwesty ei adeiladu tua 1850 (a ategwyd gan Clough Williams-Ellis yn 1926 a 1930; rhestredig Gradd II 1971) oedd y plas gwreiddiol Aber Iâ.and ddisgrifio gyntaf gan Richard Richards yn 1861 fel "un o'r rhai mwyaf prydferth o'r holl breswylfeydd haf i'w cael ar y môr-arfordir Cymru."

Portmeirion Hotel Bedroom6Pan Clough darganfod ei fod yn 1925 ei fod yn wynebu dirywiad a anialwch wedi tyfu'n wyllt. "Yn amlwg roedd i ddefnyddio'r hen dŷ ar lan y môr ar gyfer rhywbeth ac, os oeddwn am pentref, byddai'n rhaid iddo gael sail economaidd a'r peth amlwg yn ymddangos i fod twristiaeth. Yr oedd yn adeg y Pasg 1926, ar ôl llai na paratoi eleni, bod yr hen dŷ gwreiddiol, newid ychydig, a agorwyd yn betrus braidd fel gwesty didrwydded. "