Skip to content

Pen y Bwau, un o fflatiau hunan-arlwyo pentref Portmeirion

UPPERARCHESsnow -258Cysgu 3

Llofft Ddwbl                                   Llofft Sengl

Ystafell Fwyta                                   Cegin

Lolfa                                                 Ystafell Ymolchi

Lleoliad

Drws nesaf i Neuadd y Dref a chyferbyn bwthyn y Drindon ynghanol y pentref. Golygfa o ganol y pentef. Lle parcio y tu allan. Grisiau tu allan.

Cynllun llawr pdf