Skip to content

Ghost Garden

Rhan o dir yr portmeirion a gerddi, yn union o amgylch y gornel o'r fynwent ci.


Yn ôl


Os oes gennych unrhyw ffotograffau neu fideos yr hoffech i ymddangos ar y safle hwn, yna anfonwch e-bost y llun neu'r URL eich fideo YouTube™ i info@portmeirion-village.com. Yna byddwn yn cynnwys y rhai gorau ar y safle hwn.