Skip to content

GWYL RHIF 6

CROESO GWYL RHIF 6Mwynewch benwythnos anhygoel a rhyfeddol o'r 5ed i'r 7fed Medi 2014.

Mae Gwyl Rhif 6 wedi ennill llawer o wobrau am ei harddull a'i chynnwys ac wrth gwrs am ei lleoliad ym mhentref Portmeirion.

Rydym ar fin cyhoeddi leinyp Cymraeg gwych ar gyfer yr wyl eleni ac os ydych chi'n byw yn yr ardal gallwch fanteisio ar docynnau lleol ar bris manteisiol iawn.

Dyma'r ardaloedd sy'n gymwys ar gyfer tocynnau lleol: Penrhyndeudraeth, Minffordd, Llanfrothen, Talsarnau, Soar, Ynys, Harlech, Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Tremadog, Pwllgoleulas, Penmorfa, Prenteg, Garndolbenmaen, Cricieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan, Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd.

Gwerthwyd y cyfan o'r 800 tocyn lleol erbyn hyn a does dim ychwaneg i'w rhyddhau eleni

Y neges yw, prynwch yn fuan i osgoi siom tro nesa

Mwynhewch yr Wyl!

Gwefan Gwyl Rhif 6

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion