Skip to content

GWYL RHIF 6

no6Mwynewch benwythnos anhygoel a rhyfeddol o'r 13eg i'r 15ed Medi 2013.

Mae Gwyl Rhif 6 wedi ennill llawer o wobrau am ei harddull a'i chynnwys ac wrth gwrs am ei lleoliad ym mhentref Portmeirion.

Rydym ar fin cyhoeddi leinyp Cymraeg gwych ar gyfer yr wyl eleni ac os ydych chi'n byw yn yr ardal gallwch fanteisio ar docynnau lleol ar bris manteisiol iawn.

Dyma'r ardaloedd sy'n gymwys ar gyfer tocynnau lleol: Penrhyndeudraeth, Minffordd, Llanfrothen, Talsarnau, Soar, Ynys, Porthmadog, Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Tremadog, Pwllgoleulas, Penmorfa, Prenteg, Garndolbenmaen, Cricieth, Llanystumdwy, Pentrefelin, Rhoslan, Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd, Ffestiniog, Gellilydan, Maentwrog, Manod, Trawsfynydd.

Pan fydd y tocynnau lleol ar gael yn ystod mis Mai mi roddwn ddolen yma.

Mwynhewch yr Wyl!

Gwefan Gwyl Rhif 6

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion