Skip to content

Noson yng Nghwmni Mike McGear McCartney

Mike yn mynd â chi drwy ei albwm deulu, gyda straeon o fywyd Lerpwl o blentyndod i mynd i mewn i showbiz, oherwydd "Beatlemania", roedd rhaid iddo newid ei enw i 'McGear', gan ddod yn rhan annatod o gyfnod "Merseybeat" yn y 60au. Cael gwybod sut wnaeth codi sgaffald wyrdroi teledu Plant y BBC! Glywed sut wnaeth Rod Stewart a Freddie Starr ddeffro perthnasau Mike a sut y daeth Jimi Hendrix yn gerddor cefnogol i Mike! Gweler George Harrison yn bachu gitâr Joe Brown! A pham oedd rhaid i Billy Connoly wahanu Mike gan Michael Parkinson? Bydd yr holl eu hesbonio a sawl mil o chwedlau eraill.

 

Ticedi £15.00 Ddrysau 7.00yh

 

Ticedi ar gael drwy'r Ganolfan Groeso ar 01766 772 390 ag ar lein

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion