Skip to content

Cwt y Seindorf

Cynlluniwyd a chodwyd y Seindorf yn 1961 fel "logia adeilad is-orsaf [drydan] Portmeirion" er mwyn cadw a, maes o law, i guddio is-orsaf drydan y pentref, ac fe'i defnyddir i'r pwrpas hwn hyd heddiw. 

The Band Stand

Daw'r paneli môr-forwyn a ddefnyddir yma, yn ogystal â rhai eraill yn y pentref, o gartref yr hen forwyr yn Lerpwl a brynodd fel 'job lot' am ganu bron pan gafodd yr adeilad parchus hwnnw ei ddymchwel yn 1954. Gellir hefyd gweld y paneli hyn ar yr Orchestfa, ar y Tŷ Pont, ar yr Wylfa, ar falwstrad yr Angor a thu mewn i'r Gromen. Lleolir un panel cyfeiliornus yn Swyddfa Cyngor Gwynedd ac un arall ar Pont Street yn Llundain, oedd ar un adeg yn safle siop hen greiriau Portmeirion.