Skip to content

Tocyn Mynediad Gaeaf

winter entry voucher 2012

Cyfle ichi ymweld â phentref Portmeirion am £2 y pen i oedoloin a £1 i blant (4-15 oed) o'r 1af o Dachwedd 2013 i'r 31ain o Fawrth 2014. 

Nid yw'r cynnig ar gael benwythnos yr ŵyl fwyd, 7fed ac 8fed Rhagfyr (Oedolion £4, Plant £2)

 Mae Portmeirion ar agor bob diwrnod o 9.30am tan  5.30pm heblaw diwrnod Nadolig. Am ragor o wybodaeth ffoniwch y tollborth ar 01766 772311. 

...............................................................................
Cofrestrwch isod ac mi gewch eich harwian i dudalen lawrlwytho'r tocyn gaeaf i'w argraffu a'i gadw i'w ddangos bob tro y byddwch am ymweld. Os collwch y tocyn neu os caiff ei ddifetha gallwch fewngofnodi unrhyw dro eto i lawrlwytho copi arall.
..............................................................................

Lawrlwytho’r Tocyn

Cwblhewch y ffurflen hon i lawrlwytho’r tocyn

A allwn ni anfon manylion hyrwyddiadau drwy e-bost yn y dyfodol?

  1. Gallwch ddileu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg os na fydd y cynnwys o ddiddordeb

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion