Skip to content

GWYL FWYD A CHREFFT PORTMEIRION FOOD & CRAFT FAIR

GWYLFWYDJPEGADULTS £5   SENIOR (60+) £4

CHILDREN £2.50 (UNDER 5 FREE)

6 - 7 December 2014

10am to 5pm

Purchase tickets here

100% WELSH PRODUCE

CLICK BELOW TO OPEN AND BROWSE THE FOOD FAIR BOOKLET (THE ONLINE VERSION IS LIMITED TO 15 PAGES AND SO DOES NOT INCLUDE ADVERTS)

LLYFRYN GWYL FOOD BOOKLET

This year Portmeirion's annual food & craft festival will be bigger and better than ever before with over 90 exhibitors, cookery and craft demonstrations, seasonal entertainment, mulled wine, festive lunches, Father Christmas in his workshop and lots more. 

Thanks for all the Food Fair sponsors and advertisers for making the event possible. The food fair is supported by Welsh Government. See all the sponsors messages via the link below:

FOOD FAIR SPONSORS' MESSAGES

In addition to local produce and crafts we have a full programme of entertainment including celebrity chefs giving seasonal cooking demonstrations in the exhibition pavilion using the best local produce. 

Exibitors' List

Welcome to the Portmeirion Food & Crafts Fair.

 We have over 100 exhibitors this year including craft makers, chefs, food and drink producers and enterprise agencies who provide valuable advice and support for rural businesses. We are proud to showcase the best Welsh produce and I hope that taking part will bring added recognition and success  to all the craft makers and producers involved.

In addition to local produce and crafts we have a full programme of entertainment including celebrity chefs giving seasonal cooking demonstrations in the exhibition pavilion using the best local produce.  Musical entertainment is provided from the Bristol Colonnade where you will be able to hear some of the area's premier musicians, bands and choirs.

 

ARDDANGOSWYR - EXHIBITORS

Aberdaron Seafoods, Cwrt, Aberdaron

Ffôn/Tel: 07900053208

Ebost/Email: stevaberdaron@yahoo.co.uk

Cranc ffres o donnau gwyllt Pen Llŷn

Handpicked Crab caught in fast running waters of Pen Llŷn

 

Addurniadau Gardd Nant,Carmel,Caernarfon

Ffôn/Tel: 01286881433

Ebost/Email: anwenharman@btinternet.com

Addurniadau gardd gwaith llaw,cynnyrch lleol

Handmake garden ornaments & local produce

 

Aerona, Chwilog, Pwllheli

Ffôn/Tel: 01766810387

Ebost/Email: info@aerona-liquer.co.uk

Gwirod Cymreig o Gymru gan y Jonseiaid

Welsh spirts made in Wales by the Joneses

www.aerona-liquer.co.uk

 

Amanda Jane's of Anglesey, Cemaes Bay, Môn

Ffôn/Tel: 01407711512

Ebost/Email: ajrankenhohn@aol.com

Finegrau blas, piclau, gwirodydd, cwrw

Home produced fruit & herb vinegars fruit & vegetable pickles

www.amandajanesofanglesey.co.uk

 

American Street Food Ltd, Wrexham

Ffôn/Tel: 01978842307

Ebost/Email: asf@gmx.co.uk

Bwyd stryd Americanaidd

American street food

facebook/dixie.kitchen.uk

 

Anglesey Hog Roast, Lôn Menai, Menai Bridge

Ffôn/Tel: 07980748946

Ebost/Email: angleseyhogroast@aol.co.uk

Baps cig moch lleol

Hog roast baps using local pigs

www.angleseyhogroast.co.uk

Anglsesey Farmhouse Chocolates, Brynsiencyn,

Ffôn/Tel: 07770801301

Ebost/Email: foelfarm@btinternet.com

Siocledi wedi'u gwneud â llaw ar Ynys Môn

Handmade chocolates made in Anglesey

www.foelfarm.co.uk

 

Arenig Jewellery, Vicarage Rd, Rhydymywyn,Mold

Ffôn/Tel: 01352740635

Ebost/Email: suzanne-white@hotmail.co.uk

Gemwaith unigryw o ogledd Cymru

Unique designed precious & semi precious stone jewellery from north Wales

www.arenigjewellery.co.uk

 

Baravelli's, 13 Bangor Road, Conwy

Ffôn/Tel: 01492338121

Ebost/Email: sweetstuff@baravellis.com

Gwneuthurwyr siocled, peli siocled a bariau

Wales 1st bean to bar chocolatiers - truffles, bars & chocstix

www.baravellis.com

 

Bim's Kitchen, Pwll Gwyn, Denbigh Rd, Afonwen

Ffôn/Tel: 07412619013

Ebost/Email: james@bimskitchen.com

Sawsiau a chynfennau Affricanaidd unigryw a blasus addas i lysieuwyr

Unique & tasty African inpired sauces & condiments suitable for vegetarians

www.bimskitchen.com

 

Blas ar Fwyd, Llanrwst

Ffôn/Tel: 01492640215

Ebost/Email: criw@blasarfwyd.com

Arbenigwyr Bwyd a diod Cymreig a Chyfandirol

Specialists in Welsh & Continental food & drink

www.blasarfwyd.com

Blas o'r Wlad, Llanrwst

Ffôn/Tel: 07766703255

Ebost/Email: post@blasorwlad.co.uk

Porc o'r fferm, twrci gyda stwffin, bara lleol

Own farm pork, turkey with stuffing, local bread

www.blasorwlad.co.uk

 

Blas yr Allt, Tanrallt Isaf, Waunfawr

Ffôn/Tel: 07766100145

Ebost/Email: blasyrallt@yahoo.com

Fferm foch - cig rhost wedi ei weini mewn rholiau; jamiau, jelïau a phicls

Pig farm - honey roast served in rolls; jams, jellies and pickles

 

Blodau'r Racca, Penisarwaun, Caernarfon

Ffôn/Tel: 01286870605

Blodau a phlanhigion / Florist & plants

 

Bodnant Welsh Food, Tal y Cafn, LL28 5RP

Ffôn/Tel: 01492651936

Ebost/Email: dairy@bodnant-welshfood.co.uk

Canolfan fwyd flaenllaw ar gyfer bwydydd Cymreig a chawsiau o'r llaethdy

Flagship food centre for welsh foods, dairy producing cheeses

www.bodnant-welshfood.co.uk

 

Botwm Bach,Aberllefenni,  Machynlleth

Ffôn/Tel: 01654761573

Ebost/Email: botwmbach@gmail.com

Eitemau o waith llaw unigryw a chyfoes

Vibrant & contemporary handmade items

 

Bragdy Llangollen, Abbey Grange Hotel,

Ffôn/Tel: 01978861916

Ebost/Email: info@llangollenbrewery.com

Cadw traddodiad bragu Llangollen yn fyw

Family brewery continuing the Llangollen brewing tradition

www.llangollenbrewery.com

Bragdy Mws Piws, Madoc St, Porthmadog

Ffôn/Tel: 01766515571

Ebost/Email: beer@purplemoose.co.uk

Cwrw lleol ac anrhegion Nadolig

Locally brewed ales, Christmas box sets

www.purplemoose.co.uk

 

Bragdy Nant, Llanddoged, Llanrwst

Ffôn/Tel: 01492640650

Ebost/Email: arwelroberts2@btinternet.com

Cwmni cwrw go iawn, sefydlwyd yn 2007

Real ale company established 2007

www.bragdynant.co.uk

 

 

Brooks Delicatessen, Alexandra Drive, Prestatyn

Ffôn/Tel: 07455666352

Ebost/Email: brooksdelicatessenltd@mail.com

Jamiau tsili o Gymru

Chilli jams made in Wales

www.brooksdelicatessenltd.com

 

Caffeine Rush, Marian Ysceifiog, Holywell

Ffôn/Tel: 01352721084

Coffi sydd wedi ennill sawl gwobr

Award winning coffee (21 gold awards in 10yrs)

 

Cegin Ceri, Bryn Golau, Garndolbenmaen

Ffôn/Tel: 01766530680

Ebost/Email: ceriroberts@live.com

Bwydydd cartref sawrus a theisennau

Homemade savouries, cakes & pastries

 

Celtic Herbal Co, Glan y Don, Pwllheli

Ffôn/Tel: 01758701883

Ebost/Email: tina.skinner@celtic-herbal.co.uk

Sebonau naturiol o waith llaw a rhoddion

Handmade natural soaps, skin care & gifts for all family

www.celtic-herbal.co.uk

Celtic Treasures,  Gwynedd

Ffôn/Tel: 07906345412

Ebost/Email: info@celtictreasure.co.uk

Gemwaith aur ac arian a ysbrydolwyd gan gelfyddyd y Celtiaid

Gold & silver jewellery inspired by celtic art with a modern twist.

www.celtictreasur.co.uk

 

Ceunant Craft, Dewi Jones, Cae Siencyn, Llanrug

Ffôn/Tel: 01286870033

Powlenni pren turniedig traddodiadol

Wood Turned items of all descriptions for sale and also repairs

 

Charlotte Bellis Designs, Penisarwaun, C'fon

Ffôn/Tel: 07880706326

Ebost/Email: charlotte.bellis@hotmail.com

Gwaith ceramig a ysbrydolwyd gan ffurfiau organig y byd naturiol

Ceramic work inspired by natural world organic forms

www.charlottebellis.co.uk

 

Cig Howatson, Llanefydd, Dinbych

Ffôn/Tel: 01745540232

Ebost/Email:

Cigydd sy'n arbenigo mewn cig lleol

Butcher specialising in local produce

www.cighowatsonmeats.co.uk

 

Coconut Kitchen, Heddfan, Llanbedrog

Ffôn/Tel: 07786364250

Ebost/Email: paulwith@hotmail.com

Sawsiau a wnaed yn ein bwyty ein hunain

Home made Thai sauces, marinades & pastes

www.thecoconutkitchen.co.uk

 

 

 

 

Cryms, Y Ffôr, Pwllheli

Ffôn/Tel: 01766810859

Ebost/Email: info@cryms.co.uk

Y bisgedi brau ysgafnaf yn y byd i gyd

The lightest shorbread biscuits

www.cryms.co.uk

 

Cwmni Cig Oen Aran, Llanuwchllyn, Y Bala

Ffôn/Tel: 01678540603

Ebost/Email: sales@aran-lamb.co.uk

Cig oen mynydd

Welsh mountain lamb

 

Cwrw Llŷn Cyf, Ffordd Dewi Sant, Nefyn

Ffôn/Tel: 07823320148

Ebost/Email: iwanfoel@yahoo.co.uk

Bragdy annibynol. Cwrw traddodiadol mewn casgen a photeli

Independent brewery producing traditional beer in barrels & bottles

www.cwrwllyn.com

 

Cyngor Gwynedd Council

Ffôn/Tel: 001766 771000.

Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata'r Sir

Gwynedd Tourism and Marketing Service

www.gwynedd.gov.uk

 

Cywain, Ffordd William Morgan, St Asaph

Ffôn/Tel: 01745770272

Ebost: caroline.dawson@menterabusnes.co.uk

Darparu llwyfan ar gyfer cynhyrchwyr Cymreig

A platform for Welsh food & drink producers

www.menterabusnes.co.uk/en/cywain

 

 

 

 

 

 

 

DairyCo, Bontgoch, Talybont

Ffôn/Tel: 01970832125

Ebost: delyth.davies@dairyco.ahdb.org.uk

Codi ymwybyddiaeth yng Nghymru o ble daw llefrith a'i fanteision iechyd

Raising awareness in wales of where milk comes from and health benefits

www.thisisdairyfarming.com

 

Cwt Tatws, Tudweiliog

Ffôn/Tel: 07973719868

Ebost/Email: daloni@cwt-tatws.co.uk

Nwyddau unigryw o Gymru, Ewrop a thu hwnt

Unique gifts from Wales, Europe and the world

www.cwt-tatws.co.uk

 

Dodrefn Calon Gron, 33 Ffordd Cefnfaes, Bethesda

Ffôn/Tel: 078315457453

Ebost/Email: owensosgo@gmail.com

Dodrefn unigryw ac anrhegion o waith llaw

Handmade gifts & unique furniture from ancient Welsh wood

www.calongron.com

 

Donmarhan Jewellery, Maes y Garth, Minffordd

Ffôn/Tel: 07979942593

Ebost/Email: donna.Hannah@magnoxsites.com

Gemwaith ac ategolion o waith llaw

Handmade bespoke jewellery and accessories

 

DyfalDonc, Gordon Terrace, Bethesda

Ffôn/Tel: 01248600079

Ebost/Email: dyfaldoncysiop@gmail.com

Cardiau hynod, mygiau, gemwaith a phrintiau

Quirky colourful cards, mugs, jewellery & prints

www.dyfaldonc.com

 

 

 

 

Dylan's Restaurant, Menai Bridge

Ffôn/Tel: 01248716714

Ebost/Email: nick@dylansrestaurant.co.uk

Pysgod, pysgod cregyn, bara crefftus

Fish, shellfish, artisan bread, own product range

www.dylansrestaurant.co.uk

 

Eboni ac Eifori, Stryd Fawr, Pwllheli

Ffôn/Tel: 01758614866

Ebost/Email: andrew@eboniaceifori.co.uk

Cyffug wedi ennill gwobrau (5 gwobr blas da)Award winning fudge with 5 great taste awards

www.eboniaceifori.co.uk

 

Einir W Jones, 3 Lionel Rd, Canton, Caerdydd

Ffôn/Tel: 07920461837

Ebost/Email: einirpg@hotmail.co.uk

Cardiau Nadolig, torchau ac addurniadau

Christmas cards, wreaths & decorations

www.facebook.com/einirpg

 

Fflur, Cae Llechwedd, Prenteg

Ffôn/Tel: 07772596623

Ebost/Email: fflur.owen@netwrok.rca.ac.uk

Brodweithiau Cymreig unigryw, printiau ac addurniadau

Unique welsh embroideries,prints & decorations

www.fflur.co.uk

 

Foodstation Wales, Bethesda

Ffôn/Tel: 07827749326

Ebost/Email: foodstationwales@gmail.com

Stondin o ddanteithion dwyreiniol: olew, cnau, cacennau o wlad Groeg

Eastern delicacies: oils, nuts, Greek cakes

www.foodstation-wordpress.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fingerprint-jewellery-studio.co.uk

 

 

Francesca Jones, 1 Coed y Glyn, Gellilydan

Ffôn/Tel: 01766590364

Ebost/Email: sesga@sky.com

Artist a chrefftwraig rhoddion tun a phapur

Artist & craftmaker of gifts made of tin & paper

 

Ginny Teague, Chwaen Ddu, Carmel, Môn

Ffôn/Tel: 01248470371

Ebost/Email: vteague2@gmail.com

Siocledi a phate wedi'u gwneud â llaw

Handmade chocolates & pates using only natural preservatives

www.mrsteague.com

 

Glosters, Bank Place, Porthmadog

Ffôn/Tel: 01766512569

Ebost/Email: glosters@mail.com

Seramig, tecstilau, gwydr, pren, llechi, cardiau

Handmade ceramics,textiles,glass,wood,slate,cards

www.glosters.co.uk

Goetre Farm Preserves, Goetre Isaf, Bermo

Ffôn/Tel: 01341281422

Ebost/Email: karen@colett@btinternet.co

Cynnyrch fferm gyda labeli dwyieithog

Welsh farmhouse preserves,chutneys,mustard traditional recipes with bilingual labels

www.goetrefarmpreserves.co.uk

 

Gwirodydd Lysh Liqueurs, Y Trallwng, Powys

Ffôn/Tel: 07866547894

Ebost/Email: gwenane@btinternet.com

Gwirodydd damson ac eirin duon, anrhegion Nadolig

Damson and plum liqueurs, Christmas gifts

www.lysh.co.uk

 

Harvies Ltd, Waen Farm, Nercwys, Mold

Ffôn/Tel: 01352751285

Ebost/Email: pastrys@btinternet.com

Pasteiod a bwydydd sawrus a llysieuol

Bakery, pies & savouries + vegetarian, vegan, gluten free

 

J M Crafts, Abersoch, Gwynedd

Ffôn/Tel: 01758713600

Ebost/Email: admin@jmcelticcrafts.co.uk

Gemwaith Celtaidd ac anrhegion o Ben Llŷn Celtic jewellery/gifts handcrafted on the Llŷn peninsula

www.jmcelticcrafts.co.uk

 

Josie Russell, Plas Tanyrallt, Llanllyfni

Ffôn/Tel: 01286881286

Ebost/Email: josie-russell1@hotmail.co.uk

Gwaith tecstiliau a wnaed o ddefnyddiau ail law wedi eu hailgylchu

Textile pieces of work from second hand recycled materials

www.josierussell.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ianmarshceramics.co.uk

 

J'Adore Silver, 263 Cae Du, Abersoch

Ffôn/Tel: 07801474749

Ebost/Email: avrilbethell@tiscali.co.uk

Gemwaith arian gwaith llaw o Gymru

Silver jewellery hand made in Wales

www.jadore-silver.co.uk

 

Janglerins, Cae Cribyn, Y Ffôr

Ffôn/Tel: 07896848789

Ebost/Email: janglerings@mail.com.

Gemwaith ac anrhegion cyfoes

Contemporary jewellery & gifts

www.janglerins.co.uk

 

Jaspersparkle, Llandegfan, Môn

Ffôn/Tel: 07818633932

Ebost/Email: anne@jaspersparkle.co.uk

Modrwyau llwyau arian o waith llaw a breichledi gefeiliau siwgr

Handmade antique & vintage silver spoon rings & sugar tong bangles

www.jaspersparkle.co.uk

Jwls, 6 Cae Gwastad, Harlech

Ffôn/Tel: 07971929146

Ebost/Email: info@jwls.co.uk

Gemwaith arian gydag olion bysedd neu olion traed anwyliaid

Handcrafted fine silver jewellery featuring loved ones' fingerprints and footprints

www.jwls.co.uk

 

Lieneke Flowers, Caeathro, Caernarfon

Ffôn/Tel: 07510511631

Ebost/Email: blomstervill@robin.no

Rhoddion cyfandirol, bylbiau a phlanhigion Nadoligaidd

Gifts with a continental touch, Christmas made natural bulbs & plants

www.blomstavill.co

 

Llanvalley Natural Products, Froncysyllte

Ffôn/Tel: 01691239646

Ebost/Email: llanvalleysoap@gmail.com

Sebonau a balmau a wnaed â llaeth geifr. Mêl a cŵyr melyn o Langollen

Soaps & balms made using goats milk, honey & beeswax from Llangollen

www.llanvalley.co.uk

 

Llechen Las, Wrysgan Fawr, Blaenau Ffestiniog

Ffôn/Tel: 01766831460

Ebost/Email: alanhicks751@googlemail.com

Crefftau llechi Cymreig

Welsh slate crafts from local quarries

Llechi Eirian, Gwernhywel, Ysbyty Ifan

Ffôn/Tel: 01690770217

Ebost/Email: eirianghb@yahoo.co.uk

Gwaith llechi cywrain a chreadigol wedi ei wneud yng Ngwernhywel, Ysbyty Ifan

Uniquely creative slate crafts and gifts created by hand near Betws y Coed

 

 

Lora Wyn, 1 Rathbone Terrace, Groeslon

Ffôn/Tel: 07837687360

Ebost/Email: lorawyn@gmail.com

Gemwaith cyfoes enamel wedi ei wneud â llaw

Contemporary hand made enamel jewellery

www.lorawyn.com

 

Making Little, Raifft Bach, Tudweiliog,Pwllheli

Ffôn/Tel: 07949496871

Ebost/Email: john@makinglittle.co.uk

Dodrefn pren unigryw a thecstilau gwau

Uniquely designed handmade wood furniture and knitted textiles

www.makinglittle.co.uk

 

Meinir Wyn, Graig Goch,Nebo, Llanrwst

Ffôn/Tel: 07584062096

Ebost/Email: meinir@meinirwyn.com

Cynnyrch gwreiddiol seiliedig ar hanes Cymru a wnaed o borslen cyfoes unigryw

Original products inspired by Welsh history using unique contemporary porcelain

www.meinirwyn.com

 

Missypinkx, Eryri Terrace, Penrhyndeudraeth

Ffôn/Tel: 07747848470

Ebost/Email: missypinkx@gmail.com

Bagiau o bob lliw a llun ac anrhegion difyr

Stunning bags in all shapes & sizes, buntings & quirky gifts

www.facebook.com/missypinkx

 

 

Moch Llŷn, Penarfynydd, Rhiw, Pwllheli

Ffôn/Tel: 07966 705138

Ebost/Email: post@mochllyn.co.uk

Hamperi cig moch cartref gorau Pen Llŷn

Home reared free range Welsh pork of the finest quality

www.mochllyn.co.uk

 

Model Bakery, Blaenau Ffestiniog

Ffôn/Tel: 01766832308

Ebost/Email: rashid@kurmang.wanadoo.co.uk

Pasteiod Cwrdaidd, bara mêl a bara olew olewydd

Spicy Kurdish pasties & award winning honey & olive oil bread

 

North Wales Wildlife, 376 High St, Bangor

Ffôn/Tel: 07535547647

Ebost/Email: kimboccato@wildlifetrustwales.org

Ein nod ni yw adfer bioamrywiaeth a chael pobl i ymwneud â'u hamgylchedd.

Dedicated to conserving all habitats and species across North Wales

www.northwaleswildlifetrust.org.uk

 

Not Just Cards, Cefn Eclo, Trawsfynydd

Ffôn/Tel: 01766540868

Ebost/Email: anngiorgi@yahoo.co.uk

Cardiau celfyddyd gwlân a gwaith ffelt

Unique wool art cards, felted bowls & purses

 

Oinc Oink, Ffridd, Llithfaen

Ffôn/Tel: 07879844799

Ebost/Email: elamair@hotmail.co.uk

Cynnyrch moch Cymreig wedi eu geni a'u magu ar ein fferm; rhostio moch

Home reared Welsh porc products; the best Welsh hog roasts

www.oincoink.co.uk

 

Old Monty Cider, Garthmyl Maldwyn

Ffôn/Tel: 01686640899

Ebost/Email: oldmontycider@gmail.com

Seidr traddodiadol pur o'r canolbarth

Traditional ciders using 100% apple juice crafted in mid wales

www.oldmonty.com

 

 

Oriel Pwlldefaid, 46 Stryd Fawr, Pwllheli

Ffôn/Tel: 01758701812

Ebost/Email: pwlldefaid1@gmail.com

Clustogau, cardiau, dillad indi Cymru, gemwaith ac anrhegion

Welsh Cushions, cards, clothes, jewellery & gifts

www.pwlldefaid.co.uk

 

Original Print Gwreiddiol, Llanfrothen

Ffôn/Tel: 07919262280

Ebost/Email: rosatelerilea@gmail.com

Anrhegion sgrin-argraffu, dillad, bagiau,cardiau

Original screen printed gifts, clothings, bags and cards

http://originalprintgwreiddiol.co.uk

 

Oystercatchers, Rhosneigr, Môn

Ffôn/Tel: 001407 812829

Ebost/Email: roger.gorman@timpson.com

Academi goginio sy'n ceisio helpu pobl ifanc wireddu eu huchelgais i fod yn gogyddion.

Chef training academy helping young people build a career in catering

www.oystercatcheranglesey.co.uk

 

Peris & Corr, 4 Y Barics, Nantlle

Ffôn/Tel: 01286881787

Ebost/Email: info@perisandcorr.com

Gwasanaeth argraffu ecogyfeillgar, anrhegion difyr i'r cartref    

Handmade homeware, gifts and a new ceramics range

www.perisandcorr.com

 

Perl, Felin, Boduan, Pwllheli

Ffôn/Tel: 01758721165

Ebost/Email: sarallewelyn@hotmail.com

Gemwaith metal/weiran ar gyfer pob achlysur

Metal and wire jewellery for all occasions

 

Petros Produce, 6 Ffordd Hebog, Y Felinheli

Ffôn/Tel: 01248670802

Ebost/Email: petros.produce@yahoo.com

Cynnyrch gwinllan a pherllan olifau

Olive grove and vineyard producing olives, oil, balsamic vinegar & dessert wine

 

Poblado Coffi, Bryn Difyr, Penbonc,Groeslon

Ffôn/Tel: 01286831415

Ebost/Email: theroastery@pobladocoffi.co.uk

The best fairtrade coffee beans freshly roasted in Snowdonia

Ffa coffi gorau o ffynonellau hollol deg i'r cynhyrchwyr, wedi ei rostio'n ffres yn Eryri

www.pobladocoffi.co.uk

 

Popty Lleuar, Lleuar Fawr, Clynnog Fawr

Ffôn/Tel: 01286 660268

Ebost/Email: post@lleuar.co.uk

Cyflenwir cynnyrch i 43 busnes trwy Wynedd a Môn a chynigir gwasanaeth arlwyo partion.

Supplying cakes to 43 businesses in Gwynedd & Môn; outside catering for private parties.

 

Rosie's Tripe D Cider, Dafarn Dywyrch, Llandegla

Ffôn/Tel: 01978790650

Ebost/Email: sjhddd@btinternet.com

Seidr traddodiadol o berllan y Dafarn Dywyrch ger Llandegla

Award winning cider from the fruit of 425 trees using 62 different varieties

www.rosiecider.co.uk

 

Ruby Gingham, 1 Bron clogwyn, Harlech

Ffôn/Tel: 01766780703

Ebost/Email: wllmsnjlc@btinternet.com

Bagiau a nwyddau Cymreig cyfoes

Bags and homewares in contemporary fabrics handcrafted in Wales

www.etsy.com/uk/shop/RubyGingham

Rustic Cooks, 15 Dymock Place, Penley, Wrexham

Ffôn/Tel: 01948830071

Ebost/Email: therusticcooks@gmail.com

Selsig mwg a bwydydd Nadolig

Smoked sausages & Christmas cuisine cooked on an army field kitchen

www.facebook.com/rusticcooks

 

Sara Lois Jewellery, Llanbedrog, Pwllheli

Ffôn/Tel: 07779002483

Ebost/Email: sara_lois@hotmail.co.uk

Gemwaith arian a llechi a ysbrydolwyd gan hanes a diwylliant Cymru

Handcraft silver/slate jewellery inspired by  Welsh culture/heritage

www.saralois.com

 

Selective Seafoods, Ffridd Wen, Tudweiliog,

Ffôn/Tel: 01758770397

Ebost/Email: mary@selectiveseafoods.com

Mae'r cynnyrch sydd wedi ennill sawl gwobr

Handpicked Llŷn crab; Gwynedd 2014 Seafood winner.

www.selectiveseafoods.com

 

Sinamon Mallows, Cae Cymru, Llithfaen,Pwllheli

Ffôn/Tel: 07826 755784

Ebost/Email: ffiongriffith@aol.com

Malws melys ffres, blasus a naturiol

Freshly made gourmet marshmallows with natural ingredients

www.sinamoncakes.co.uk

 

Siop Na Nog, Y Maes, Caernarfon

Ffôn/Tel: 01286676946

Ebost/Email: bethan@na-nog.com

Cerdd, cardiau, dvds, llyfrau Cymraeg

Music, cards, DVDs and Welsh books

www.na-nog.com

 

Siop Iard, Caernarfon

Ffôn/Tel: 01286 672472

Ebost/Email: acatevans@gmail.com

Gemwaith gan Angela Evans ac Ann Catrin Evans, celf llechen gan Dave Stephen, anrhegion. Cyrsiau Crefft ar gael.

Jewellery by Angela Evans & Ann Catrin Evans, Slate Art by Dave Stephen. Craft Courses.

www.iard.co.uk

 

Siop West End, Pwllheli, Gwynedd

Ffôn/Tel: 01766530344

Ebost/Email: oj.owen@btinternet.com

Nwyddau Cymreig I'r cartref, anrhegion ac addurniadau Nadolig

Welsh homewares, gifts, Christmas decorations

www.ukironmonger.com

 

Siwgr a Sbeis, Llanrwst

Ffôn/Tel: 01492641940

Ebost/Email: siwgrasbeis@btinternet.com

Un o'n prif gwmniau pobi cacennau cartref a melysfwyd ac un o'r goreuon yng Nghymru.

One of Wales' finest bakers specialising in the art of making and baking all manner of cakes.

www.siwgrasbeis.co.uk

 

Sizzel/Simply Crepes, Denbigh

Ffôn/Tel: 07733110305

Ebost/Email: craigteckoe@gmail.com

Crempogau, siocledau a mwy

Crepes sweet & savoury, handmade chocolate tools that look like the real thing

www.sizzel.co.uk

 

Snowdonia Blue Slate Pottery, Llan Ffestiniog

Ffôn/Tel: 01766762719

Ebost/Email: jardinewilliams@aol.com

Gwaith llaw seramig o ganol Eryri

Handmade ceramics from Snowdonia

www.snowdoniablueslate.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.themushroomgarden.com

 

Snowdonia Cheese Co, Cefndy Rd, Rhyl

Ffôn/Tel: 01745357070

Ebost/Email: laura@snowdonia-cheese.co.uk

Detholiad o'r cawsiau gorau a chosynnau amrywiol

Selection of premium waxed truckles of cheese

www.snowdoniacheese.co.uk

 

Temptations, Pentre Bach Farmhouse, Llandrillo

Ffôn/Tel: 01490440420

Ebost/Email: chrissie.ashworth@yahoo.co.uk

Cacennau a sgonau cartref traddodiadol

Handmade traditional cakes and scones with butter & free range eggs

www.temptationscake.co.uk

 

Thorpe Bees & Beads, 3 Brynteg, Caernarfon

Ffôn/Tel: 07776017060

Ebost/Email: rachelthorpe@googlemail.com

Gleiniau, gemwaith, clustogau ac eli dwylo

Handcraft glass beads, jewellery, cushions, honey & handcreams

Tillysgran Originals, Blaenau Ffestiniog

Ffôn/Tel: 01766831002

Ebost/Email:

Cwrlidau clwtwaith ac addurniadau Nadolig

Patchwork quilts for children  and Christmas decorations

 

Whitfield Woodturner, Abersoch, Pwllheli

Ffôn/Tel: 017587125123

Ebost/Email: megwhitfield@hotmail.com

Powlenni crefftus o waith llaw wedi eu gwneud o bren lleol pan fo'n bosibl

Artisan wooden bowls using local wood where possible

www.facebook.com/mikewhitfieldwoodturner

 

Wooden Spoon, Graig, Gwalchmai, Môn

Ffôn/Tel: 07944995231

Ebost/Email: thewoodenspoon@live.co.uk

Pwdinau a melysion ar gyfer y Nadolig

Puddings and sweets for the Christmas festivities

facebook.com/123thewoodenspoon123

 

Bwyellwyr Gwynedd Axemen

 

Ffôn/Tel: 01248 605207

Ebost/Email: info@gwyneddaxmen.co.uk

 

Sefydlwyd Bwyellwyr Gwynedd gan Dafydd Cadwaladr yn dilyn taith i Seland Newydd.

Competitive woodchopping is a work derived sport now seen at many shows & country fairs.

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gwyneddaxemen.co.uk

   


Newsletter Sign up

To keep up to date with all our latest news and offers at Portmeirion, join our newsletter

Thankyou

You have successfully subscribed to the Portmeirion Newsletter.