Skip to content

GWYL FWYD A CHREFFT PORTMEIRION FOOD & CRAFT FAIR

GWYLFWYDJPEGADULTS £5   SENIOR (60+) £4

CHILDREN £2.50 (UNDER 5 FREE)

FAMILY TICKET (2+2) £12.50

6 - 7 December 2014

10am to 4.30pm

Purchase tickets here

100% WELSH PRODUCE

This year Portmeirion's annual food & craft festival will be bigger and better than ever before with over 90 exhibitors, cookery and craft demonstrations, seasonal entertainment, mulled wine, festive lunches, Father Christmas in his workshop and lots more. 

Details of this year's exhibitors can be downloaded here

 

In addition to local produce and crafts we have a full programme of entertainment including celebrity chefs giving seasonal cooking demonstrations in the exhibition pavilion using the best local produce. 

Details of exhibitors who took part in the Portmeirion Food & Craft Fair 2013:

EXHIBITORS A - Z

 

Aberdaron Seafood Ltd    73

Uwchmynydd LL53 8DA  01758 760209   

Crancod a gesglir â llaw mewn modd cynaliadwy. Crancod wedi'u trin a chig cranc ar gael.                         Handpicked crab fished in a sustainable manner. Dressed crab and crab meat available.

stevaberdaron@yahoo.co.uk

 

 

Adorn me Accessories    44

facebook/adornmeaccessories

Prestatyn

07908222833

Gwneuthurwr a chyflenwr darnau gemwaith ac ategolion unigryw o waith llaw

Creators and suppliers of unique pieces of handmade jewellery and accessories

adornmentcessoriesbykate@gmail

 

Aerona    1

www.aerona-liqueur.co.uk

Rhedynog Isaf Chwilog LL53 6LQ

01766 810387

Gwirod unigryw wedi ei wneud o aeron aronia a dyfir ar fferm y teulu

A unique liqueur made with aronia berries from plants grown on the family farm

info@aerona-liqueur.co.uk

 

Airborne Warriors        74

www.airbornewarriors.co.uk

Cilfor, Llandecwyn, LL476YH

01766 770 188

Cwmni lleol dwyieithog sy'n arbenigo mewn rheoli adar a phla.

A local bi-lingual company specialising in bird and pest control.

benjie@airbornewarriors.co.uk

 

Amanda Jane's of Anglesey    65

ajrankenhohn@aol.com

Cae Owen, Cemaes, LL67 0LN

07776338255

Piclau a finegr ffrwthyau a pherlysiau cartref blasus daionus a mwy

Home made selection of pickles, fruit and herb vinegars and much more.

ajrankenhohn@aol.com

 

Anglesey Apple Co           69

www.angleseyapplecompany.com

Dwyran, Ynys Môn

01248 440458

Tyfwyr ffrwythau gan gynnwys afalau, gellyg, eirin.  Cynhyrchwyr sudd afal ffres.

Apple, pear & plum growers and suppliers of fresh apple juice & seasonal fruits

susancooper7@btinternet.com

 

Aran Lamb    35

www.aran-lamb.co.uk

Llanuwchllyn, Y Bala LL23 7UG

01678 540603  

Cig oen cartref, cig dafad, selsyg a byrgyrs. Cynnyrch naturiol cefn gwlad Cymru.

Home produced lamb, mutton, sausages & burgers. Natural Welsh country produce.   

admin@aran-lamb.co.uk

 

Yr Ardd Fadarch     32

www.yrarddfadarch.com

Glan Meirion Nantmor LL55 4YG

01766 890353

Arbennigo mewn tyfu madarch a datblygu cynnyrch arloesol a chyffrous

Specialists in growing mushrooms & producing exciting and innovative mushroom products

cynan@themushroomgarden.com

 

Betws Knitwear         45

betwsKnitwear@aol.com

Hafan, Betws y Coed, LL24 0BL

07799 772773  

Siwmperi swmpus wedi eu gwneud â llaw, addas i bawb ac ar gyfer pob achlysur.

Hand crafted chunky knit sweaters perfect for every occasion

betwsKnitwear@aol.com

 

Blas ar Fwyd         24

www.blasarfwyd.com

Heol yr Orsaf, Llanrwst, LL26 0BT

0149 2640215

Arlwywyr a siop fwyd sy'n arbenigo mewn bwydydd a diodydd o Gymru a bob man.

Caterer & delicatessen specialising in quality Welsh and continental food and drink.

criw@blasarfwyd.com

 

Blas o'r Wlad        6

www.blasorwlad.co.uk

Nant y Wrach Bach Llanrwst LL26 0BZ

07747 015681

Arlwywyr ar gyfer bob achlysur, arbenigwyr rhostio cig yn araf. Cynnyrch o'r fferm.

Quality caterers for every occasion. Specialising in slow roasted meats from the farm.

post@blasorwlad.co.uk

 

Blodau Raca        31

Penisarwaun Caernarfon Gwynedd LL55 3DD

01286 870605  

Blodau a phlanhigion lliwgar i harddu unrhyw achlysur gan y cyflenwr yma o Benisarwaun ger Caernarfon.

Blodau Raca specialises in good quality plants and fresh flowers for every occasion.

 

 

Bodnant Dairy    26

www.bodnant-welshfood.co.uk

Tal-y-cafn, Conwy, LL28 5RP

01492 651100

Cynnyrch o safon gan gynnwys hufen, cawsiau, menyn, hufen iâ a cynnyrch llaeth eraill.

Fine dairy products; creams, butter, cheese and ice creams

customerservices@

bodnant-welshfood.co.uk

 

Bright & Beautiful        71

sharoncooney462@btinternet.com

Brig y Don, Llanaber, LL42 1AQ

07894 160840

Gemwaith difyr a diddorol at bob achlysur wedi eu cynllunio â gofal a'u creu â chariad

Interesting Jewellery for all occasions deisgned for every day wear and special occasions.

sharoncooney462@btinternet.com

 

Brodydd            59

www.brodydd.com

Dolwen, Abergele, LL22 8NP

01492 575900

Bwydydd poeth llysieuol addas i'r rhai nad ydynt yn blysio i suddo dant i stecsen waedlyd.

Hot vegetarian food carefully prepared using natural produce from sustainable sources.   

www.brodydd.com

 

Celtic Herbal Company Ltd    22

www.celtic-herbal.co.uk   

Glan-y-Don, Pwllheli, LL53 5YT    07715 326664  

Gwneuthurwyr sebonnau ac eli croen o'r safon orau o gynhwysion naturiol yn unig  

The best natural soaps & skincare using only natural botanical ingredients

tina.skinner@celtic-herbal.co.uk

 

Celtic Treasure        72

www.celtictreasure.co.uk   

Glenville,Talybont, LL43 2AB  

07906 345412  

Cynlluniau'r Celtiaid yw'r ysbrydoliaeth i'r gwaith hynod hwn.

Celtic Treasure takes its inspiration from ancient Celtic art and designs.  

J-Ahicks@hotmail.co.uk

 

Cig Howatson        8

www.cighowatsonmeats.co.uk

Llannefydd, Conwy LL165EP

01745 540232

Mae fferm Blaen y Nant yng nghefn gwlad Sir Conwy yn

gartref i fusnes teuluol Howatson

Blaen y Nant farm in the Conwy countryside is home to the Howatson family business

post@cighowatsonmeats.co.uk

 

Cwrw Llŷn        33

www.cwrwllyn.com  

Lôn Dewi Sant Nefyn LL53 6EG

01758 750440  

Cwmni cymunedol sy'n hyrwyddo'r ardal, tafarnau traddodiadol a chwrw go-iawn.

A community brewery group that cares about local promotion, traditional pubs and real ales.

post@cwrwllyn.com

 

Cwt Tatws        56

www.cwt-tatws.co.uk

Towyn, Tudweiliog, LL53 8PD

01758 770 600

Casgliad amrywiol a dethol o ategolion a gwaith crefftwyr o Gymru.  

Cwt Tatws offer a wide range of gifts & accessories and promotes Welsh arts and crafts.

daloni@cwt-tatws.co.uk

 

Cyngor Gwynedd        53

www.gwynedd.gov.uk.

Stryd y Jel, Caernarfon LL55 1SH 012866 79398

Mae'r Cyngor yn helpu i gynnal digwyddiadau a chystadlaethau amrywiol sy'n hybu'r economi.

Gwynedd is a great place to host major events and festivals.

All the details you need ar here.

hughedwinjones@gwynedd.gov.uk

 

Dewi Jones        48

Cae Siencyn, Ceunant, Llanrug    01286870033  

Turniwr coed traddodiadol.

Traditional wood turning craft.

 

Donmarhan Jewellery    12

www.donmarhan.co.uk  

MaesyGarth Minffordd LL48 6EE

07973 342593      

donmarhan@yahooo.co.uk

 

Dyfal Donc    41

www.dyfaldonc.com  

Gordon Terr Bethesda LL57 3NR

07796623580  

Bathodynnau a chardiau cyfarch ynghyd ag ategolion diddorol a gwahanol i'r arfer.

Badges, greeting cards & interesting accessorises sold online & at gift and craft fairs.

dyfaldoncysiop@gmail.com

 

Eboni ac Eifori    2

www.eboniaceifori.co.uk  

43 Stryd Fawr, Pwllheli,  LL53 5RT

01758 614866  

Cyffug wedi ei wneud gartref ym Mhwllheli i rysáit draddodiadol o Ben Llŷn.

Tablet type fudge totally home made in Pwllheli to a traditional Welsh recipe.  

andrew@eboniaceifori.co.uk

 

Fflur                       42

www.fflur.co.uk

Prenteg, Porthmadog LL49 9SS

07772 596623

Cynllunydd ifanc lleol ddawnus sydd wrthi'n gwneud enw iddi'i hun ym myd ffasiwn Llundain.

Up and coming desinger who has worked with Lulu Guinness, Karen Millen, Alexander McQueen.

fflur.owen@network.rca.ac.uk

 

Foodstation Wales        61

www.foodstation.wordpress.com

Gordon Terr Bethesda LL57 3NR

07865-065514

Arbennigwyr bwydydd y Canolfor: olifau, ffrwythau sychion, baclafa, locwm a mwy.

Specialist suppliers of olives, nuts, baklawa, Turkish delight,

& Mediterranean foods.

foodstationwales@gmail.com

 

Gemwaith Pat        9

twitter.com/dylantheharpist

Llety Fadog, Ffestiniog  LL41 4PS    07702 489824  

Dewis eang o emwaith cywrain wedi eu cynllunio'n grefftus, addas ar gyfer pob achlysur.

Finely crafted hand made jewellery for all special occasions

dylanwynrowlands@btinternet.com

 

Glasfryn, Siop Fferm    25                                                                                              www.siop-glasfryn.com

Glasfryn, Y Ffôr LL53 6PG

01766 810 044

Enillydd sawl gwobr am gig eidion Cymreig, cynnyrch lleol ffres tymhorol a phrydau parod

Award winning Welsh beef and quality seasonal Welsh produce & homemade ready meals

siopfferm@glasfryn.co.uk

 

Goetre Farm Preserves    27

www.goetrefarmpreserves.co.uk

Caerdeon, Y Bermo, LL42 1DZ    07788523973  

Cyffeithiau fferm gan gynnwys jamiau, sawsiau a chatwadau o safon.  

Founded in 2004, superb Welsh farm preserves, high quality jams, sauces & chutneys.

mail@goetrefarmpreserves.co.uk

 

Grasi            49

www.grasi.co.uk  

Pencaenewydd, LL53 6RD  

07717045465

Sefydlwyd Grasi i gynnig anrhegion a chrefftau llechi arloesol o safon uchel.

Grasi was formed to offer innovative quality handcrafted slate products for the home.

info@grasi.co.uk

 

Gwlanog        68

www.facebook.com/gwlanog    Pencaenewydd, LL53 6RD  

07817626552  

Gwaith ffelt a gwlan unigryw wedi ei wneud â llaw ar y fferm ger Pwllheli.

Unique handmade felt and wool  produce made on the farm near Pwllheli

gwlanog@gmail.com

 

Hosbis Gwynedd a Môn    54

www.hospiceathomega.co.uk

Ysbyty Eryri Caernarfon LL55 2YE

01286 662772

Mae'r tîm yn ategu'r cymorth ar gael yn y gymuned i gleifion â salwch sy'n bygwth bywyd.

Hospice at Home Nursing Service provides nursing care to patients during their illness.

www.hospiceathomega.co.uk

 

Kanny Face Painting    70

facebook/KannyFacesFacepainting

Waunfawr, LL55 4BX

07979615984

Peintio wynebau plant a phobol ar gyfer unrhyw achlysur.

Face painting for any occasion or event with Kanny Faces Facepainting by Kelly Duffy & Annie Maycox

facebook/KannyFacesFacepainting

 

Llechen Las        60

www.link2portal.com

Tanygrisiau, LL41 3SB  

01766831460  

Gwaith llechi a chrefftwaith wedi ei wneud o lechi gorau Cymru o Flaenau Ffestiniog

Slate crafts made from Blaenau Ffestiniog's best hand quality hand cut slate

alanhicks751@googlemail.com

 

Llechi Eirian        40

www.dimgwefan.com

Ysbyty Ifan, LL24 0PD

07761008946  

Gwaith llechi cywrain a chreadigol wedi ei wneud yng Ngwernhywel, Ysbyty Ifan

Uniquely creative slate crafts and gifts created by hand near Betws y Coed

eirianghb@yahoo.co.uk

 

Lieneke's Flowers        7

www.blomstervill.no

Cae Rhydau, Pontrug, LL55 2TN

07510511631

Trefnydd blodau o'r Iseldiroedd yw Lieneke van der Veen sy'n arbenigo mewn blodau priodas.

Lieneke van der Veen is a florist from Holland specialising in wedding flowers.

blomstervill@robin.no

 

Lora Wyn        11

www.lorawyn.com  

Y Groeslon,  LL54 7TG

07837687360

Gemwaith a ysbrydolwyd gan batrymau a lliwiau byd natur i greu darnau syml ac eiffeithiol.

Inspired by the intricate patterns and forms of nature to create simple, effective jewellery.

lorawyn@gmail.com

 

Lysh Liquers        66

www.lysh.co.uk   

Dolanog, Y Trallwng SY21 0LW

07866 547894

Gwirodydd wedi eu gwneud ar fferm y teulu o ffrwythau'r berllan a chloddiau'r meysydd.

Lysh Liqueurs are hand made on the family farm using fruits growing in the orchards.

gwenane@btinternet.com

 

Missypinkx        15

facebook.com/missypinkx

Penrhyndeudraeth LL48 6AT  

07747848470  

Gemwaith cain addas ar gyfer pob achlysur wedi ei wneud â gofal a chariad at y grefft

Creative jewellery for every occasion made with skill and worn with pride

missypinkx@gmail.com

 

Moch Llŷn                   36

facebook/MOCH-LLYN

Penarfynydd, Rhiw LL53 8AG

07966 705138  

Beth am tocyn anrheg Moch Llŷn yn anrheg Nadolig difyr a derbyniol gan bawb?

Producers of the finest quality pork from the Llŷn peninsula near Aberdaron

facebook/MOCH-LLYN

 

Olwen Davies                 47

 www.usborne.com

Bangor, Gwynedd  

01248 853285

Llyfrau lliwgar clawr caled a chlawr meddal i ennyn chwilfrydedd plant o bob oed.

Usborne books, almost every type of children's book for every age from baby to young adult.    olwendvs@yahoo.co.uk

 

Oyster Catcher                 37

oystercatcheranglesey.co.uk

Llyn Maelog, Rhosneigr LL64 5JP    01407 812829

Academi goginio sy'n ceisio helpu pobl ifanc wireddu eu huchelgais i fod yn gogyddion.

This chef academy and social enterprise helps local young people fulfil their dreams.

oystercatcheranglesey.co.uk

 

Pant Du            20

www.pantdu.co.uk  

Penygroes, LL54 6HE

01286 880806

Gwinllan a pherllan yn ardal Nantlle. Cafodd y botel gyntaf o win ei chynhyrchu yn 2010.

A vineyard and orchard in Nantlle; the first bottle was produced in 2010.   

post@pantdu.co.uk

 

Pant Glas Bach Preserves    21

www.jam-chutney.co.uk  

Llanasa, CH8 9DH

07535 977134

Cynhyrchydd cyffeithiau cartref ac ennillydd sawl gwobr genedlaethol am eu cynnyrch da.

A Welsh national award winning artisan producer of home-made quality preserves.

brian@jam-chutney.co.uk

 

 

Peris + Corr        5

www.perisandcorr.com

Y Barics, Nantlle, LL54 6BD

01286 881787

O'u stiwdio yn Nantlle mae Peris a Corr yn cynnig gwasanaeth argraffu ecogyfeillgar.  

An eco-friendly screen printing and organic textiles company based in Nantlle.  

info@perisandcorr.com

 

Pig Shed            10

www.tymawrpigshed.com  

Ty Mawr, Llanfair,  LL46 2SA

07709 587172

Bagiau o bob lliw a llun wedi eu llunio o ledr ystwyth a gwlân o'r Alban a Chymru.

Scottish wool plaid and beautiful Welsh wool bags united with buttery soft leather  

tymawrpigshed@btinternet.com

 

The Pizza Fire        38

www.thepizzafire.co.uk

Aberadda, Llangollen, LL20 8EU

07539227877

Pizzas wedi gwneud â lllaw a'u crasu mewn ffwrn glai dros dân coed.

Handmade pizzas baked in minutes in a clay oven over a wood fire.

enquiries@thepizzafire.co.uk

 

Poblado Coffi        43

www.pobladocoffi.co.uk   

Bryn Difyr, Pen Bonc, LL54 7UB    07772156306

Ffa coffi i bawb sy'n hoffi coffi. Dyma goffi difyr o Ben Bonc i'r bwrdd brecwast dethol a doeth.

Unique coffee beans grown with care, roasted with passion and served with grace.

steffhuws@hotmail.com

 

Poppy leaf        14

www.poppyleaf.co.uk

Waen Wen, Bangor, LL57 4UF    07531 200489  

Argraffu cynlluniau difyr a gwreiddiol ar grysau a hwdis organig, naturiol, neis.

Poppy Leaf print gorgeous, original designs onto quality organic t-shirts & hoodies.

info@poppyleaf.co.uk

 

Purple Moose Brewery    67

www.purplemoose.co.uk

Porthmadog, LL49 9DB

01766515571

Bragdy deugain casgen o'r Port yw'r Mws Piws a ddechreuodd fragu yn ystod haf 2005.

Purple Moose Brewery is a '40-Barrel' micro-brewery based in Porthmadog since June 2005.

lawrence@purplemoose.co.uk

 

Rustic Cooks        16

www.facebook.com/rusticcooks

Wrexham, LL13 0LL

07762403472

Cegin faes addas i goginio amrywiaeth o gigoedd yn yr awyr iach.

Field kitchen with a variety of cooked meats for every occasion.

www.facebook.com/rusticcooks

 

Selective Seafoods        13

www.selectiveseafoods.com

Tudweiliog LL53 8BJ0

01758 770 397   

Prosesu crancod a chimychiaid ger Aberdaron. 90% o'r cynnyrch lleol i'r ardal hon.

Selective Seafoods offer the first humanely dispatched crabs and lobsters in North Wales.

mary@selectiveseafoods.com

 

Siwgr a Sbeis        19

www.siwgrasbeis.co.uk

Llanrwst, LL26 0PQ

07880 528274

Un o'n prif gwmniau pobi cacennau cartref a melysfwyd ac un o'r goreuon yng Nghymru.

One of Wales' finest bakers specialising in the art of making and baking all manner of cakes.

siwgrasbeis@btinetrnet.com

 

Snowdonia Cheese        28

www.snowdonia-cheese.co.uk                                                                                                   Cefndy Road Pk, Rhyl, LL18 2HJ

07734147020

Cawsiau gwych ar gyfer pob achlysur gyda dewis newydd annisgwyl i'r cwsmer.   

Premium cheeses for every occasion with the aim of offering a new sense of choice.  

laura@snowdonia-cheese.co.uk

 

Tillysgran Originals        4                                                                                   www.walkaboutcrafts.com

 Nazareth, LL54 6DT

01286 880382

Stondin sy'n gwerthu llawer o bethau amrywiol a diddorol o weithdai Glan-y-Pwll.

A stall selling hand made children's quilts, bags & origami reated by Meg Hamilton.

www.walkaboutcrafts.com

 

Yr Urdd            55

www.urdd.org

Llys Castan, Bangor, LL57 4FH

01248 672100

Mudiad cyffrous a deinamig i blant a phobl ifanc gyda 50,000 o aelodau trwy Gymru.

An exciting, dynamic movement for children and young people in Wales, with 50,000 members.

guto@urdd.org

 

nôl i top/back to top

 

MARCHNAD ERYRI - SNOWDONIA MARKET

 

Café 528        23

Caernarfon, Gwynedd

01286 870117

Bwydydd anghyffredin i figaniaid

Vegan chocolate, crisps & berries.

 

Cryms            18

Llwyndyrus, Gwynedd        01766 830 329

Bisgedi a chacennau cartref.

Home made buiscits & cakes.

 

Debbie's Cake'ole        57

www.debbiescakeole.co.uk

Manod, Blaenau FF. LL41 4AF

01766 830 329

Arbennigo mewn pobi ac addruno cacennau ar gyfer pob achlysur.

Debbie is an experienced cake maker & decorator. Cakes for every occasion.

www.debbiescakeole.co.uk

 

Glenlin Crafts        46

www.glenlincrafts.co.uk

Stryd Dienw, Llananhysbys  

01766 01766

Crefftau wedi eu gwneud â llaw mewn lle cyfrin gyda llawer o ddyfeisgarwch a gofal.

Handmade crafts created with care and an expert eye for the finest detail.

post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 

Model Bakery        62

www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Blaenau Ffestiniog, LL41 3DB

01766 832308

Pobydd gyda detholiad unigryw o gynnyrch Cwrdaidd wedi eu creu ar y safle.

A range of unique quality products invented by the owner including spicy Kurdish pasties.

post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 

Oink Oink        63

elamair@hotmail.co.uk

Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd

07974 796357

Selsyg, porc a chynnyrch moch a fegir ar y fferm yn Llithfaen a gyflenwir gan Oinc Oinc.

Pork and Sausage  suppliers using hand reared pigs from their farm in Llithfaen.

elamair@hotmail.co.uk

 

Panos            29

www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Stryd Olifau ger Mynydd Athos

01766 01766

Arbenigwr ar fwydydd o wlad Groeg o bob math yn enwedig olifau sgleiniog maethlon ir.

A huge variety of Greek produce

and specialities including a superb selection of olives.

 post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 

Pethau Melys        17

www.pethaumelys.co.uk

Pen Cei, Porthmadog LL49 9AT    07791891168

Caffi a Siop ym Mhen Cei gyda chrefftau a thecstiliau, coffi da a chacennau.

A coffee & craft shop, handmade pottery & textiles made on site, great coffee & cakes.pethaumelys@mail.com

 

Petros Products        58

www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Cwm Psematismenos, Ciprys        01248 371588

Cynnyrch o stâd y teulu yn nyffryn ffrwythlon Psematismenos ar ynys Ciprys.

The Petros family are renowned for their exquisite traditional Mediterranean products.

petros.produce@yahoo.com

 

Popty Lleuar        30

www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

LLeuar Fawr, Pontllyfni    01286 660268

Cyflenwir cynnyrch i 43 busnes trwy Wynedd a Môn a chynigir gwasanaeth arlwyo partion.

Supplying cakes to 43 businesses in Gwynedd & Môn; outside catering for private parties.

post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 

Richlin Dairy Goat Products    64    www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Llangwnnadl, Pwllheli LL53 8EG

07733052216

Caws gafr meddal a chaws gafr caled wedi eu gwneud â llaw yn y dull traddodiadol.

Hand-made soft and traditional hard cheeses made from goat's milk.

hurst3@tiscali.co.uk

 

Wican Spirit Designs    50     www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Stryd Fawr, Llanhebsant

01766 01766

Crefftau wedi eu gwneud â llaw

dros lawer awr o fwynder maith gyda chanlyniadau trawiadol.

Hand made crafts produced exclusively for the enjoyment of our customers.

post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 

P1020721Wooden Spoon        3    www.marchnadporthmadogmarket.co.uk

Stryd Llwy Hudol, Llandrobwll

01766 01766

Crefftau wedi eu gwneud â llaw, rhai â dwy law ond pob un wedi â gofal dwys a medrus.

Hand made crafts of unique provenance and sublime creativity made just for you.

post@marchnadporthmadogmarket.co.uk

 

 nôl i top/back to top

 

 


Newsletter Sign up

To keep up to date with all our latest news and offers at Portmeirion, join our newsletter

Thankyou

You have successfully subscribed to the Portmeirion Newsletter.